Gwylio adar ar Ynys Enlli - Llun gan Gareth Jenkins

Arwydd traddodiadol

Arweinydd manwl

Ceir lawr lwytho PDF o Arweinlyfr manwl i'r llwybr yma, neu mae modd eu prynu am £1 o Ganolfannau Croeso yn Llŷn.

Rhan 1: Caernarfon - Trefor

Rhan 2: Trefor - Aberdaron

Rhan 3: Aberdaron - Pwllheli

Rhan 4: Pwllheli - Maentwrog


Llwybr Arfordir Cymru

Ymweld

Llwybr Arfordir Llŷn

Dyma gyfle gwych i weld a dod i adnabod gwlad ac arfordir diddorol Penrhyn Llŷn.

Wrth ddilyn Llwybr Arfordir Llŷn cewch werthfawrogi ysblander tirwedd ac arfordir amrywiol yr ardal, gyda'i gilfachau bychain a'i eangderau tywod, clogwyni geirwon, moroedd oriog, porthladdoedd bychain a rhostiroedd gwyllt.

Byddwch yn cerdded yn ôl troed y pererinion cynnar a phrofi bro sydd a'i diwylliant yn ddwfn yn y pridd a chewch gyfle i brofi gwlad yn gyforiog o fywyd gwyllt.

Mae Llwybr Arfordir Llŷn yn ymestyn am 146km neu 84 milltir o hyd,o dref Caernarfon ar hyd arfordir gogledd Llŷn i Uwchmynydd gan yna ddilyn yr arfordir deheuol i Borthmadog.

Mae mwyafrif o’r daith yn dilyn llwybrau cyhoeddus, gyda rhannau hefyd ar ffyrdd tawel, llwybrau drwy ganiatâd y perchnogion a thraethau. Er bod mwyafrif y daith yn arfordirol, mewn mannau mae’n gwyro i’r mewndir ac i dir uchel sy’n eich galluogi i fwynhau golygfeydd godidog ar draws y Penrhyn.

Cliciwch yma am fwy o fanylion.