Prosiect Mab y Bwthyn - Llun gan Gareth Jenkins

Galerïau

Mae Llŷn yn gartref i olygfeydd trawiadol o hardd, dyna pam ei ddynodwyd fel AHNE.

Mae’r galeriau yma i arddangos Llŷn ar ei orau trwy’r tymhorau, ac i’ch cadw mewn cyswllt â’r newyddion diweddaraf o’n gwaith ar y Penrhyn. Tynnwyd lluniau o dirweddau, ynghyd â'r rhai o bysgota traddodiadol, gan y ffotograffydd lleol Gareth Jenkins.

Golygfeydd ola'r haf o Garn Fadryn