Prosiect Mab y Bwthyn - Llun gan Gareth Jenkins

Llŷn Ddoe a Heddiw

Dyma gasgliad arbennig o luniau sydd yn dangos sut mae’r Llŷn wedi newid dros y blynyddoedd. Casglwyd yn wreiddiol, gyda chymorth Llanw Llŷn, er mwyn dathlu 50 mlynedd o’r dynodiad AHNE. Mae’r lluniau yma yn welediad anhygoel ar sut mae’r Llŷn wedi newid - neu heb newid mewn rhai achosion, dros y blynyddoedd.

Os ydych yn credu eich bod yn adnabod unrhyw un yn yr hen luniau yma, rhowch wybod i ni er mwyn i ni gael rhoi enw i’r wynebau!

Cliciwch ar unrhyw lun isod i agor fersiwn maint llawn