Aberdaron

Arwydd traddodiadol


Ein manylion cyswllt yn yr Uned AHNE yw:

Uned AHNE Llŷn
Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Adran Amgylchedd
Swyddfeydd Cyngor Gwynedd
Ffordd y Cob
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5AA

Ffôn: 01758 704 176 / 01758 704 155

E-bost: ahnellynaonb@gwynedd.gov.uk

Cysylltwch â ni

Enw Cyntaf:  
Cyfenw:  
Stryd:
Tref:  
  Sir:  
  Côd Post:  
Ebost:    
Sylwadau: