Prosiect Archaeoleg Meillionydd (Gronfa CDC)

Enghreifftiau o Brosiectau Llwyddiannus

Rydym yn codi ymwybyddiaeth am brosiectau llwyddiannus yn rheolaidd ar ein cyfrif Instagram (@ahnellynaonb) ac yn ein newyddlen flynyddol..

Dyma flas ar rai prosiectau a gefnogwyd yn ystod y misoedd diwethaf....

Bws Arfordir Llŷn

Prosiect Plas Carmel

Gŵyl Fwyd Pwllheli

Pared Dewi Sant Pwllheli

Gwelliannau i Eglwys Sant Pedr, Pwllhe

Gwelliannau i Eglwys Beuno Sant, Clynnog Fawr

Gwelliannau i Gapel Peniel, Ceidio

Amgueddfa Forwrol Llŷn, Nefyn

Tafarn yr Heliwr, Nefyn

Gwelliannau i Eglwys Llandegwnning

Sgyrsiau Hanes Lleol, Bryncroes

Gwyl Gelf a Barddoniaeth yn Aberdaron