Porthdinllaen

Ble mae ffiniau'r AHNE?

Mae Penrhyn Llŷn yn adnabyddus am ei arfordir amrywiol a thrawiadol, a’i dirlun hardd, yn wir, dyma’r sail ar gyfer ei ddynodiad fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn ôl yn 1956.

Mae oddeutu ¼ o’r penrhyn oddi fewn yr ardal dynodedig –cyfanswm o 15,500 hectar, rhan fwyaf yn ymestyn ar hyd yr arfordir, ag yn teithio i fewn i’r tir i gynnwys brigau folcanig Garn Fadryn a'r Eifl.

Map showing area of the Llyn AONB

Map yn dangos ardal AHNE Llŷn