Porthdinllaen

Tîm yr AHNE

Mae’r Uned AHNE wedi ei leoli yn swyddfa’r Cyngor ym Mhwllheli. Prif amcan yr uned yw rheoli’r AHNE o ddydd i ddydd ag i weithredu’r Cynllun Rheoli sydd wedi ei lunio’n benodol ar gyfer yr ardal.

Cliciwch yma i wybod mwy am reoli'r AHNE a gweld copi o'r Cynllun Rheoli.

Mae’r Uned yn cynnwys dau aelod o staff:-

Bleddyn Prys JonesBleddyn Prys Jones – Swyddog AHNE Llŷn
Fel y Swyddog AHNE, mae Bleddyn yn arwain gwaith y Cyngor ar weithgareddau creiddiol yr AHNE, sef arwain, a chydlynu y gwaith o baratoi a gweithredu y Cynllun Rheoli statudol ar gyfer yr ardal.

Elin Wyn HughesElin Wyn Hughes – Swyddog Prosiectau AHNE Llŷn
Fel Swyddog Prosiectau, mae Elin yn arwain ar brosiectau yn deillio o’r Cynllun Rheoli. Elfen arall o’r gwaith yw gweithredu grant y Gronfa Datblygu Cynaliadwy, trefnu digwyddiadau i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth am yr AHNE, a chynorthwyo i weithredu a diweddaru'r Cynllun Rheoli.