Porthdinllaen

Ein Prosiectau

Mae’n anodd rhoi bys ar un peth sy'n rhoi ei hunaniaeth unigryw i ardal Llŷn. Clogwyni garw, llechweddau grug ac eithin, lonydd cul a bythynnod gwyngalchog, mae'r rhain i gyd yn cyfuno i wneud Llŷn yn lle arbennig dros ben. Mae’r Uned AHNE wedi bod yn gweithio ar brosiectau er mwyn helpu i gynnal hunaniaeth unigryw Llŷn.

Cliciwch ar y bawdluniau isod i agor llun mwy