Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Mae’r digwyddiadau oedd wedi eu trefnu wedi eu gohirio oherwydd y pandemig Covid 19. Rydym yn gobeithio medru ail-ddechrau cynnal digwyddiadau yn 2021.

Y newyddion diweddaraf

Newyddion diweddaraf – edrychwch ar dudalen Instagram AHNE Llŷn.

Digwyddiadau blaenorol

Yn y gorffennol rydym wedi cynnal amrywiol ddigwyddiadau yn cynnwys teithiau cerdded, hyfforddiant sgiliau gwledig a sgyrsiau:

Porth GwylanNewyddion a DigwyddiadauNewyddion a DigwyddiadauNewyddion a Digwyddiadau

Llygad Llŷn

Mae ein rhifyn diweddaraf o newyddlen Llygad Llŷn ar gael yn ddigidol yma (yn ogystal â rhifynnau blaenorol). Copïau caled hefyd ar gael mewn amryw o siopau lleol ac atyniadau megis Nant Gwrtheyrn ac Oriel Plas Glyn y Weddw. (Os ydych yn berchen ar fusnes neu atyniad yn lleol ac yn dymuno derbyn bocs i’w ddosbarthu ymysg eich cwsmeriaid, cysylltwch gyda ni).

Hefyd, buasem yn croesawu unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am y rhifyn diweddaraf – ac yn gwerthfawrogi eich barn!

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth AHNE Llŷn

Diolch yn fawr iawn i bawb ddaru gystadlu yn 2019 - mae manylion yr enillwyr i weld ar ein cyfrif Instagram - @ahnellynaonb

Byddwn yn lansio Cystadleuaeth 2021yn fuan!

2023 AHNE Llŷn
gwefan gan WiSS